top of page

בית המשפט קבע: נושים יוכלו לעיין במסמכים של פושטי רגל בהליכי חדלות פירעון

בית המשפט קבע: נושים יוכלו לעיין במסמכים של פושטי רגל בהליכי חדלות פירעון

בהחלטה שהתקבלה על ידי כבוד השופט דן סעדון בחודש נובמבר האחרון (2023) בבית המשפט השלום, אודות הבקשה שהוגשה באמצעות עורך הדין ניקולאי מאינס, נקבע כי נושים יוכלו לעיין בבקשות ופרוטוקולי חקירה של חייבים בהליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון). מי שאי פעם נאלץ לדרוש את כספו מאדם אשר נמצא בהליך חדלות פירעון, יודע בוודאי שמדובר בחוויה מאתגרת ולא פשוטה. מעבר להוצאות משפטיות הכרוכות בהליכים המשפטיים, שלעיתים עלולים להתארך שנים ארוכות, נושים רבים נתקלים בקושי רב של קבלת מסמכים אשר הוגשו על ידי החייב או מייצגו במסגרת ההליך.

להמשך הקריאה בעמוד העיתון https://thepulse.co.il/index.php/65220-2023-12-24-19-43-15

bottom of page